Reduceri de iarna de pana la -30% | Noi putem oferi haine de mărimi personalizate!

CONDIȚII GENERALE

CONDIȚII GENERALE

Cu utilizarea site-ului www.haineptcaini.roDvs. sunteți obligați să acceptați următoarele Condiții Generale care pot fi actualizate și modificate fără avertisment.

Prezentele ”Condiții generale” stabilesc rândul, modul și condițiile pentru cumpărare-vânzare pe magazinul online https://www.haineptcaini.ro/ proprietate al „LM Fashion” S.R.L. Aceste „Condiții Generale” prezintă un contract de cumpărare-vânzare dintre „LM Fashion” S.R.L. și Clientul. „LM Fashion” S.R.L. pune la dispoziție Clientului posibilitatea de a cumpăra produsele oferite în magazinul online prin cerere de comandă și plată al prețului respectiv de vânzare și Clientul este obligat de a lua în considerare și de a respecta prezentele Condiții Generale. Condițiile Generale pentru cumpărare-vânazare pe web site-ul www.haineptcaini.ro sunt valabile și îl angajează pe Clientul după ce ultimul a marcat că este de acord în câmpul „Sunt de acord cu condițiile generale” înainte de apăsarea butonului „Continuă” la înregistrarea în aceeași site.

"LM Fashion” S.R.L își rezervă dreptul de a schimba în orice moment prezentele „Condiții Generale” fără preaviz. În caz de modificări în prezentele „Condiții Generale” Clientul poate declara că refuză modificările trimițând o declarație pentru refuzarea modificărilor pe adresa de e-mail haineptcaini@gmail.com Cu primirea declarației categorice pentru refuzare se consideră că contractul pentru cumpărare-vânzare se termină. Modificările în „Condiții Generale” nu ating relațiile dintre Clientul și „LM Fashion” S.R.L. care au ieșit în evidență în legatura cu comanda pentru cumpărare de produse valabil făcută înainte de modificările.

 1. Dispoziții generale

În sensul prezentelor „Condiții Generale” termenii enumerați sunt folosiți cu următoarele semnificație:

 1. "LM Fashion” S.R.L este societate comercială, înregistrată la Registru Comerțului pe lânga Agenții  de Înregistrare, cu CUI:204203797, cu șediul și adresa de administrare orașul Pazardzhik, Zavodska 2, care propune pentru vânzare produse în magazinul online www.haineptcaini.ro.
 2. ”Web site/site” este online prezența la Internet, organizat de una sau mai multe web pagini, accesibil prin adresa sa unificată(URL) pe protocol HTTP sau un alt protocol standartizat.
 3. www.haineptcaini.ro este web site pentru online cumpărare-vânzare a produselor și a serviciilor, prestați de „LM Fashion” S.R.L
 4. ”Client” este o persoană fizică sau juridică care a făcut o comandă sau a fost înregistrat cont de client în www.haineptcaini.ro  și a fost de acord cu prezentele Condiții Generale.

6.”Adresa de e-mail” este poșta electronică dată de clientul cu care clientul s-a înregistrat și a identificat în site-ul de „LM Fashion” S.R.L

 1. „Parola” este o totalitate de litere și/sau de cifre reprezentând un cod cu care împreuna cu adresa de e-mail îl individualizează pe client și îl dă posibilatatea de accesare la contul lui pentru a face cereri valabile pentru cumpărare de produse oferite pe site-ul.
 2. „Cont de client” este o parte distinctă în site-ul, conținând informația despre clientul, care este dată de următorul la înregistrarea lui. Accesul la cont se face prin introducerea adresei de e-mail și a parolei. În contul său clientul poate urmări toate comenzile și contractele sale, încheiate cu „LM Fashion” S.R.L
 3. „Preț de vânzare” este prețul final pentru o bucată sau pentru o anumită cantiate de bunuri sau pentru serviciu, incluzând taxă pe valoare adăugată și toate altele impozite și taxe. În prețul de vânzare nu sunt incluse taxele de transport.
 4. „ Mesaje comerciale” sunt mesaje de publicitate sau alte anunțări, reprezentând direct sau indirect produsele, serviciile sau reputația ale persoanei desfășurând o activitate comercială sau meșteșugărească sau exercitând o profesie reglamentată.
 5. Forța majoră în sensul acestor Condiții Generale este fiecare eveniment neprevăzut sau inevitabil din caracter extraordinar care a apărut după încheierea contractului de vânzare-cumpărare între „LM Fashion” S.R.L și Clientul, ce face imposibil executarea angajamentelor luate cu contractul.
 6. „ Prestare de servicii prin mijloace electronice” este prestarea serviciilor  la care fiecare din parțile folosește utilaj pentru procesare electronică inclusiv compresie digitală și stocare de informația ca serviciul se desfășoară pe deplin prin folosirea de conductor, unde radio, mijloace optice sau alte electromagnetice.
 7. „Prestare de servicii de la distanță” este prestarea serviciilor la care părțile nu se află în același timp în același loc.
 8. „ Prin declarație expresă al beneficiarului serviciului” înseamnă că produsul sau serviciul se pun la dispoziție la declarația expresă de cerința de folosire din partea beneficiarului.
 1. Obiect

Art. 2 „LM Fashion” S.R.L  prestează bunuri contra plata de la distanță prin mijloace electronice după declarația expresă din partea clientului.

Art. 2.1.  Contra bunurile prestate de la "LM Fashion” S.R.L clientul plătește prețul de vânzare conform termenelor condițiilor și termenelor ale prezentelor condiții generale și toate schimbările eventuale ale următorilor care cunt anunțate în mod corespunzător pe site-ul al „LM Fashion” S.R.L

Art. 2.2. Cu interes actualizării  și îmbunătățirii bunurilor „LM Fashion” S.R.L își rezervă dreptul schimbării în mod unilateral în parametrii și caracterizările produselor oferite precum și modificare respectivă în prezentele condiții generale prentru care se obligă  de a informa pe clienții prin publicarea informăției pe site-ul „LM Fashion” S.R.L

 1. Creare de cont pe site-ul

Art. 3.  Înregistrarea prin crearea unui cont pe site-ul de „LM Fashion” S.R.L este o premisă pentru primirea de drept a clientului de a face comenzi respectiv să încheia contract de vânzare-cumpărare cu „LM Fashion” S.R.L

Art. 3.1. Înregistrarea se face prin completare a formular de înregistrare în timp real decătre clientul, la care clientul exprimă voința sa pentru acord cu prezentele condiții generale.

Art. 3.2.  La efectuarea înregistrării Clientul este obligat de a pune la dispoziție date adevărate și actuale. Clientul actualizează la timp datele menționate în înregistrarea sa în caz de modificare.

Art. 3.3. În caz că clientul dă informația neadevărată și incorectă precum și în caz că nu actualizează schimbările la datele sale conform punctul anterior care împiedică comunicarea dintre  „LM Fashion” S.R.L și clientul și efectuarea valabilă a comenzilor, „LM Fashion” S.R.L are dreptul în mod unilateral fără a asuma nicio responsabilitate să rezilieze contractul prezent și de a suspenda registrarea clientului pe site-ul.

Art. 4. La înregistrarea pe site-ul Clientul indică adresa de e-mail și parola de acces pentru contul lui pe site-ul.

Art. 4.1. Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru protejarea adresa de e-mail și parola sale precum și toate acțiunile care se fac de el sau de o terța persoană prin utilizarea adresa de e-mail și parola sale.

Art. 4.2. Cu îndeplinirea înregistrării și crearea unui cont clientul dă acordul lui datele cu caracter personal care a dat la înregistrarea să fie folosite și păstrate din „LM Fashion” S.R.L pentru scopurile prezentelor condiții generale.

Furnizorul confirmă înregistrarea făcută de la Utilizatorul prin trimiterea o scrisoare pe adresa de e-mail electronica dată de Utilizatorul, la care se trimit și informația pentru activarea înregistrării. Destinatarul confirmă înregistrarea și încheierea contractului prin nota electronică în scrisoarea, trimisă de la Furnizorul, cu care este înștiințat pentru înregistrarea făcută. După confirmarea crează un cont al Utilizatorului și dintre el și Furnizorul apar relații contractuale.

 1. Acord cu condițiile generale și efectuare a comenzii

Art. 5. Clientul exprimă acordul său cu condițiile generale prin marcare în câmpul „Sunt de acord cu condițiile generale” și apăsare următoare pe butonul „ Confirmă”. Acordul exprimat la condițiile frazei anterioare reprezintă o declarație electronică în sensul Legii a documentului electronic și a semnătura electronică cu care clientul declară că a fost informat cu prezentele Condiții Generale, este de acord cu ele și se obligă de a le respecta.

Art. 5.1. Cu înscrierea declarației pe articolul anterior din „LM Fashion” S.R.L  declarația electronică capătă calitatea de document electronic în sensul Legii a documentului electronic și a semnătura electronică.

Art. 5.2. Înainte de a face declarația pe art. 5 clientul are dreptul de a face modificări în datele introduse de el.

Art. 5.3. În caz de înregistrare și creare de cont unei persoanei juridice declarația pe art. 5 urmează de a fi făcuta de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau de la  persoana împuternicită de el.

Art. 5.4. În caz de condiții convenite individuale dintre client și „LM Fashion” S.R.L care sunt diferite de la prezentele condiții generale, prioritate pentru părțile au condițiile convenite individual.

Art. 6. După ce s-a înregistrat clientul are dreptul de a face comenzi apăsând pe butonul „Intrare„ după ce introduce adresa de e-mail și parola valabile.

Art. 6.1. Cerere de bunuri din utilizatorul se face prin respectând următorilor pași tehnici de bază:

 1. alegere de produs concret, precizare numărului/cantității/ și confirmare a comenzii prin apăsare pe butonul „Adaugă”;
 2. alegere modalitate de plată la prețul de vânzare al bunului
 3. indicare a datelor clientului/ prenume, nume de familie, adresa de livrare, telefon, date pentru factură pentru persoane juridice, completare a informației pentru acces la cont/.

4.apăsare pe butonul ” Confirmă” ce reprezintă o acțiune finală despre comanda. Până la confirmarea comenzii clientul poate verifica și schimba bunurile comandate de el, cantități, modalitate de plată și alte date, legate cu comanda concretă.

 1. În caz că clientul a dat la depunerea comenzii  o adresa/ un număr de telefon incomplet, neadevărat sau incorect, care împiedică executarea comenzii se consideră că același este nevalabilă și „LM Fashion” S.R.L se eliberează de la răspunderea executării ei.

Art. 6.2. După primirea comenzii „LM Fashion” S.R.L trimite clientului confirmare pentru primirea ca împreuna cu confirmarea pune la dispoziție clientului informația privind:

 1. informația pentru  caracteristice de bază ale bunului comandat;
 2. prețul de vânzare al bunului cu inluse la ea toate impozitele și taxele;
 3. valoarea costurilor de poștă sau de transport, legate cu livrarea ei și care nu sunt incluse în prețul de vânzare;
 4. termenul de livrare al bunului comandat dacă același este diferit de la termenele stabilite în prezentele Condiții generale.

Art. 6.4.  În caz că „LM Fashion” S.R.L nu are posibilitatea de o executa pe comanda, fiind că  nu are în stoc produsul comandat pentru cumpărare, „LM Fashion” S.R.L. îl înștiințează imediat pe Clientul despre epuizarea produsului la telefon de contact dat de Clientul sau prin trimiterea unui mesaj la poșta electronică dată de Clientul. În aceste cazuri „LM Fashion” S.R.L rambursează total sumele plătite de el pentru cumpărarea bunului comandat.

Art. 8.3. În caz de refuzare conform articolului anterior clientul este obligat să retoarne bunul la adresa: orașul Pazardzhik, str. Zavodska 2.

Art. 8.4. Clientul se obligă în termenul art. 8 să aibă grijă de bunul primit și a nu permite bunul să fie distrus sau calitatea sa să fie stricată.

Art. 8.5. În caz că clientul își exercită dreptul de refuzare conform p. 8, „LM Fashion” S.R.L se obligă de a rambursa în total clientului sumele plătite de el pentru cumpărarea bunului respectiv în termen de 14/paisprezece/ zile de la data la care același a exercitat dreptul de refuzare.

 1. Prețuri și modalitate de plată

Art. 9. Toate prețurile pe sit-ul de „LM Fashion” S.R.L sunt indicate în romanian leu și cu TVA inclusă în caz că aceasta este datorată.

Art. 9.1. Prețurile indicate sunt pentru o bucată și nu includ costuri de poșta sau de transport pentru livrarea bunului.

Art. 10. Prețul, modalitatea de plată a costurilor pentru transportarea bunului comandat sunt definite în secțiunea „Livrare” și „Plată”.

 1. Livrare și predarea bunului

Art. 11. „LM Fashion” S.R.L se obligă de a livra bunul comandat de cumpărare pe adresa de livrare dată de clientul în următoarele termene:

1.în termen de 5/cinci/ zile lucrătoare de la confirmarea valabilității a comenzii conform art. 6.2. – pentru teritoriul România

Art. 11.1. „LM Fashion” S.R.L se obligă de a livra bunul împachetat potrivit conform aspectul lui și transportul pentru livrarea lui.

Art. 12. Bunul se predă clientului sau al persoanei terțe împuternicite de el care primește și confirmă primirea aceluiași din numele Clientului. La predarea bunului Clientul sau persoana terță semnează toate documentele care îl insoțesc.

VIII. Drepturi și obligații ale „LM Fashion” S.R.L

Art. 13. „LM Fashion” S.R.L se obligă:

 1. De a livra bunul comandat în termenele conform prezentelor condiții generale
 2. De a avea grijă de bun comerciant la executarea obligațiilor conform acestui contract
 3. De a întreține informația adevărată și actuală privind caracteristicele și prețurile de vânzare ale bunurilor și ale serviiilor pe site-ul.

Art. 14. „LM Fashion” S.R.L are dreptul:

1.De a înceta accesul unor clienți pe site-ul precum și de a opri registrarea lor în condițiile art. 3.4. , precum și în caz de acces neautorizat de la un client la informația de pe site-ul.

 1. De a trimite mesaje comerciale ale clienților.
 1. Drepturi și obligații ale clientulu

Art. 15. Clientul se obligă:

 1. de a da date exacte și valabile în formularul de înregistrate și la trimiterea comenzii pentru cumpărarea bunului;
 2. de a plăti prețul bunului comandat de el și costurile de livrare în caz că următoarele trebuie să fie plătite;
 3. de a nu face comenzi nevalabile sau alta informație neadevărată.

Art. 16. Clientul are dreptul:

 1. De a primi informație actuală și adevărată de la site-ul de „LM Fashion” S.R.L
 2. De a primi bunul care a comandat în termenele și în condițiile prezentelor condiții generale.
 3. De a refuza contractul în condițiile art. 8.
 1. Responsabilități și sancțiuni

Art. 17. În caz de retragere din contractul în afară cazului art. 8, clientul datorează despăgubire lui „LM Fashion” S.R.L pentru toate daunele și profiturile pierdute.

Art. 18 „LM Fashion” S.R.L datorează clientului despăguburi pentru toate daunele cauzate clientului în mod intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave.

 1. Protecția proprietății intelectuale

Art. 19. Toate elementele ale conținutului site-ului de „LM Fashion” S.R.L, inclus design, programe software, textele, baza de date, grafice, desene, schițe și alți, sunt protejate de Legea dreptului de autor și drepturile lui asemănătoare  și nu pot fi folosite în încălcarea legislației actuale.

Art. 20. Dreptul de acces Clientului nu include dreptul de a copia, reproduce sau modifica informația care reprezintă obiect al proprietății intelectuale.

XII. Încetarea contractului

Art. 21. Contract dintre clientul și „LM Fashion” S.R.L poate fi încetat:

 1. unilateral de „LM Fashion” S.R.L fără înștiințare în condițiile art. 3.4.
 2. unilateral de „LM Fashion” S.R.L cu preaviz scris de o lună care poate fi făcut și prin poșta electronică.
 3. cu consimțământ scris al părților
 4. unilateral de clientul în condițiile art. 8

XIII. Rezilierea contractului

Art. 22. În caz de neîndeplinirea unul de la responsabilitățile acestui contract partea în regulă are dreptul de a rezilia contractul unilateral cu preaviz scris de 7/șapte/ zile.

Art. 22.1. În caz de rezilierea contractului după articolul anterior, partea care nu a îndeplinit responsabilitățile sale datorează părții în regulă restituirea de tot pe care a primit în legatura cu contractul și îndeplinirea prezetelor condiții generale.

XIV. Forța majoră

Art. 23. Părțile după prezentelor Condiții generale nu răspund pentru neexecutarea contractului cauzată de forța majoră. Forța majoră în sensul acestor Condiții generale este fiecare ocazie neprevăzută sau inevitabilă din caracter special, apărută după încheierea de contract dintre „LM Fashion” S.R.L și Clientul, care face imposibil executarea responsabilităților luate cu el. Partea afectată de forța majoră este obligată să întreprindă toate eforturile și măsurile ca să diminueze pe minimum daunele, prejudicii precum și să înștiițeze scris pe cealaltă parte în termen de trei zile de la apariția forței majore. În caz că partea referind la forța majoră nu trimite înștiințarea, aceeași pierde dreptul de a se referi la forța majoră. Pentru timpul de forța majoră executarea responsabilităților conform Contractului dintre „LM Fashion” S.R.L și Clientul se înceată.

 1. Dispoziții suplimentare

Art. 24 În caz că una din clauzele sau din dispozițiile acestor Condiții generale la un moment dat se arată nevalabilă sau nulă sau într-un alt mod se arată inaplicabilă conform unei jurisdicției, atunci această clauză se separă de prezentele Condiții generale astfel încât valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze sau dispoziții și sensul prezentelor Condiții generale și intenția părților după ele să nu fie afectate din aceste nevalabilitate sau inaplicabilitate. Nulitatea unei clauzei separate nu va aduce la nulitate a acestor Condiții generale precum clauza nulă fa vi interpretată cu privirea voinței comune actuale a părților.

Art. 25. Prezentele Condiții generale și contractele încheiate dintre „LM Fashion” S.R.L și Clientul rezolvă și se interpretează în conformitate cu legile România. Toate litigiile cauzate de contract încheiat dintre „LM Fashion” S.R.L și Client sau referind la el sau la înțelegeri suplimentare la el, inclus și litigiile cauzate din sau referind la interpretare, nevalabilitate, neexecutare sau încetare, vor fi rezolvate prin acord reciproc. Dacă dintre părțile nu se stabilește acord litigiul se ridică pentru rezolvare în față instanței competente.

Art. 26. În caz de deces, punere sub interdicție, reorganizare sau transformare ale formei de organizare juridică a unei dintre părțile contractante, responsabilitățile privind acest contract leagă și se asumă de moștenitorii sau cesionarii.

Închideți (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Căuți

Coșul meu

Coșul Dvs. este gol
Cumpărați acum